منو
RSS
جشن روز پزشک - سال 1392
جشن روز پزشک - سال 1392 (8)
ساختمان نظام پزشکی شهرستان لنگرود
ساختمان نظام پزشکی شهرستان لنگرود (10)
جشن روز پزشک - سال 1394
جشن روز پزشک - سال 1394 (21)
Powered by Phoca Gallery

سازمان نظام پزشکی شهرستان لنگرود

تعریف سازمان:

یک سازمان مستقل حرفه ای و در برگیرنده شاغلان حرف پزشکی

اهداف سازمان:

  • تحقق ارزش‌های عالیه اسلام در امور پزشکی
  • پیشبرد و اصلاح امور پزشکی
  • ارتقای سطح دانش پزشکی
  • حمایت از حقوق بیماران
  • حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی
  • تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی با نهاد‌های دیگر

تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی با دستگاه‌های دیگر

تماس با ما

ساز مان نظام پزشکی شهرستان لنگرود .

  • لنگرود، پارک فجر، خيابان ابوعلي سينا ، جنب اداره ارشاد اسلامي
  • تلفن: 42520840 -013
  • mailto:info@langroudmc.ir کدپستي: 77774 – 44716